Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten (tilauksen käsittely, toimitus ja asiakaspalvelu). Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on asiakkaan ja yrityksen välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet.

 

Henkilötietojen luovuttaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle eli verkkokaupasta tilaamiselle.

 Tällöin henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on asiakkaan suostumus.

Maksun yhteydessä tiedot siirtyvät maksutavasta riippuen joko Stripelle tai PayPalille, muutoin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

TIETOSUOJASELOSTE